Human Design

Metoda Human Design to system analizy osobowości, który łączy elementy astrologii, kabały, mądrości chińskich bram czasu, astrologii vedyjskiej i innych nauk. Tworzy on mapę osobowości, która jest nazywana „czarterem” lub  „blue print”.

  1. Poznanie siebie: Human Design pomoże Ci lepiej zrozumieć siebie i swoje naturalne predyspozycje, zarówno w obszarze zdrowia, jak i w relacjach z innymi ludźmi.
  2. Zrozumienie roli życiowej: Metoda ta pomaga określić, jaka jest nasza „matryca życiowa” i jaki jest nasz indywidualny cel czy przeznaczenie.
  3. Human Design klasyfikuje ludzi w jednym z pięciu podstawowych „typów” (manifestujący generator, projektor, manifestor i reflektor). To pomaga zrozumieć, jakie działania i wybory są dla danej osoby najbardziej naturalne.
  4. Relacje i współpraca: Ta metoda pomaga również w zrozumieniu, jakie role i dynamiki mają miejsce w relacjach z innymi ludźmi, co pomaga w budowaniu zdrowych związków.
  5. Samorozwój: Human Design jest narzędziem do samorozwoju, umożliwiając maksymalne wykorzystanie swojego potencjału i lepsze nawigowanie przez życie.
  6. Praca nad emocjami: Metoda ta może pomóc w identyfikowaniu i zarządzaniu emocjami oraz w zrozumieniu, jakie emocje są dla nas naturalne.
  7. Życie w zgodzie z naturą: Human Design zachęci cię do życia zgodnie ze swoim „strumieniem”, co zaprowadzi do większej harmonii i spełnienia.

 Human Design to system osobistego rozwoju i samoświadomości. Będziesz wiedzieć, z jakiego obszaru swojego ciała odczytywać właściwie znaki i sygnały by skutecznie i w zgodzie ze sobą podejmować decyzje życiowe, osobiste czy zawodowe. Wprowadza zrozumienie i harmonię w życiu.

Cena: £260

Robię odczyty również dla par.