Ciałologowanie

To moja autorska metoda sprawdzania w jakim zakresie, na ile procent jesteś w swoim ciele i jak „zalogować” się do Siebie najpełniej.

Metody pracy z ciałem, pomogą Ci:

  • w pełniejszym zrozumieniu blokad w ciele
  • uwolnić dodatkowe pokłady energii
  • uwolnić blokady emocjonalne
  • Ciałologowanie jak każda używana przeze mnie technika jest dostosowana indywidualnie do twoich potrzeb.
  • Ecstatic dance,
  • taniec intuicyjny,
  • metody oddechowe,
  • wizualizacje są niesamowitym i bardzo skutecznym narzędziem rozwoju osobistego i duchowego w holistycznym ujęciu.


Joga – £10 za sesje online jogi w grupie.

Ciałologowanie – £44 za 1h.  Ciałologowanie to suma tego co robię w każdej sesji, plus joga.